/ Прочитано:

696

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во мај 2023 година

На 25.05.2023 година започнува да се применува Законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство, а останатите прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец мај 2023 година погледнете ја на следниот линк Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец мај 2023 година.