/ Прочитано:

618

Именки: да го повториме повтореното

Старата латинска вели REPETITIO MATER STUDIORUM EST или ПОВТОРУВАЊЕТО Е МАЈКА НА ЗНАЕЊЕТО, затоа Академик ќе ве потсетува на некои правила од Правописот на македонскиот јазик со цел да го повториме она што некогаш сме го учеле.

   

УПОТРЕБА НА ГОЛЕМА ПОЧЕТНА БУКВА

  • Називи на институции

Правилно
Министерство за информатичко општество и администрација на Република Северна Македонија
Погрешно
Министерство за Информатичко Општество и Администрација на Република Северна Македонија

                                                                                                                        Видете повеќе

  • Називи на закони, декларации, резолуции

Правилно
Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи
Погрешно
Закон за изменување и дополнување на законот за работните односи

                                                                                                                          Видете повеќе

  • Називи на документи

Правилно
На дневен ред на седницата пред пратениците е Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија за 2022 година.
Погрешно
На дневен ред на седницата пред пратениците е извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија за 2022 година.

                                                                                                                         Видете повеќе

ПИШУВАЊЕ НА ТИТУЛИТЕ, ФУНКЦИИТЕ, ПРОФЕСИИТЕ

Правилно
Новиот јавен обвинител на Република Северна Македонија одржа работна средба со јавните обвинители од Основното јавно обвинителство Скопје.
Погрешно
Новиот Јавен обвинител на Република Северна Македонија одржа работна средба со јавните обвинители од Основното јавно обвинителство Скопје.

                                                                                                                       Видете повеќе

ПИШУВАЊЕ НА ПРАЗНИЦИТЕ

Правилно
Осми септември
Погрешно
Осми Септември

                                                                                                                       Видете повеќе

СЛЕАНО ПИШУВАЊЕ НА ИМЕНКИТЕ

Правилно
Тие поднесоа противтужба.
Погрешно
Тие поднесоа против тужба.

                                                                                                                        Видете повеќе

ИМЕНКИ ШТО СЕ ПИШУВААТ СО ЦРТИЧКА

Правилно
Заменик-министерот ги информираше новинарите за предлог-програмата на ресорното министерство.
Погрешно
Заменик министерот ги информираше новинарите за предлог програмата на ресорното министерство.

                                                                                                                       Видете повеќе

ИМЕНКИ ШТО СЕ ПИШУВААТ РАЗДЕЛЕНО

Правилно
Трговецот поединец е физичко лице кое во вид на занимање врши некоја од трговските дејности определени со Законот за трговските друштва.
Погрешно
Трговецот-поединец
 е физичко лице кое во вид на занимање врши некоја од трговските дејности определени со Законот за трговските друштва.

                                                                                                                     Видете повеќе