Информации

Основен суд Берово
ул.„Младински Кеј“ бб, Берово
Тел. +389 33 471 006
Е-пошта. contact@osberovo.mk

Основен суд Берово

Основниот суд во Берово е основан  за подрачјето на општините Берово и Пехчево; За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Берово се ангажирани 3 судии.