Информации

Основен суд Крива Паланка
ул. „Маршал Тито“ бр. 142, Крива Паланка
Тел.+389 31 375 322 Факс. +389 31 374 822. Е-пошта: oskrivapalanka@yahoo.com

Основен суд Крива Паланка

Основниот суд во Крива Паланка е основан за подрачјето на општините: Крива Паланка и Ранковце. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Крива Паланка се ангажирани 6 судии.