Информации

Основен суд Скопје II
бул. „Гоце Делчев“ бр. 4, 1000 Скопје
Тел. +389 (2) 3120-171
Факс. +389 (2) 3115 -737

Основен суд Скопје II

Основниот суд Скопје II – Скопје е основан за подрачјето на општините: Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кисела Вода, Аеродром, Бутел, Гази Баба, Чаир , Шуто Оризари, Чучер Сандево, Сопиште, Студеничани, Зелениково, Петровец, Илинден и Арачиново. Основниот суд Скопје II Скопје е граѓански суд со основна и проширена надлежност. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Скопје II се ангажирани 83 судии.