Информации

Основен суд Тетово
ул. „Илинденска” бб, Тетово
Тел. +389 44 330 688

Основен суд Тетово

Основниот  суд во Тетово е основан за подрачјето на општините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце. Основниот суд во Тетово е првостепен суд со проширена надлежност. За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Тетово се ангажирани 28 судии.