/ Прочитано:

1.248

Со АКАДЕМИК ПРАКТИЧНА ОБУКА до сознанија за најновите трендови од областа на градежното законодавство и правните ризици во работните односи

Петок, 29 ноември 2013 – Во организација на АКАДЕМИК вчера и денеска во деловниот центар „Зебра“  се одржува дводневна практична обука на значајни теми од областа на Законот за градење и градежно земјиште, како и правните ризици поврзани со работните односи. 

Најновите измени во Законот за градење и градежно земјиште денеска, првиот ден од обуката, ги образложи Димитар Димовски, раководител на Секторот за домување и управување со градежно земјиште при Министерство за транспорт и врски.

Директорката на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам при Министерство за транспорт и врски, Марина Кавракова,  се надоврза на претходното излагање со осврт на  прашањата кои се отворија при примената на законските решенија инкорпорирани во Законот за градење со посебен акцент на:

 • овластување и постапување на Државниот инспекторат за градежништво по службена должност;
 • постапување на Државниот инспекторат за градежништво по барање на странка или заинтересирано лице;
 • концепт на одговорност на инвеститорот во Законот за градење;
 • осврт на казнените одредби во Законот за градење.
Третиот дел беше резервиран за претседателката на Државната комисија за одлучување на во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Ирена Брзанова, која подробно ја објасни постапката по жалба во управните предмети поврзани со градење, градежно земјиште и урбанистичко планирање.

Вториот ден од практичната обука на АКАДЕМИК е посветен на теми од областа на управување со правни ризици поврзани со работните односи. Имено, на оваа тема со акцент на управување со документација, управување со постапки, односи со синдикат, управување со ризик во судски и инспекциски постапки ќе зборува Георги Димитров, управувачки партнер во „Георги Димитров адвокати“.

Темата „Одговорност на работодавецот по судски одлуки за поништување на решение за отказ“ ќе биде образложена од судијката Бојана Велкова, која во Основниот суд Скопје 2 постапува по предмети од областа на работните односи. Велкова во своето излагање посебно ќе се осврне на:

 • видови отказ;
 • основи за отказ-практични примери;
 • враќање на вработен на работно место;
 • одговорност за надомест на штета.

Вообичаено за практичните обуки на АКАДЕМИК, на крајот од обуката  е предвидено доволно време за прашања, дискусија и практични примери.

>> Деталите можете да ги проследите тука.

/ Прочитано:

0

Со АКАДЕМИК ПРАКТИЧНА ОБУКА до сознанија за најновите трендови од областа на градежното законодавство и правните ризици во работните односи

Четврток, 28 ноември 2013 – Во организација на АКАДЕМИК денеска и утре во деловниот центар „Зебра“ ќе се одржи дводневна практична обука на значајни теми од областа на Законот за градење и градежно земјиште, како и правните ризици поврзани со работните односи. 

Најновите измени во Законот за градење и градежно земјиште денеска, првиот ден од обуката, ќе ги образложи Димитар Димовски, раководител на Секторот за домување и управување со градежно земјиште при Министерство за транспорт и врски.

Директорката на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам при Министерство за транспорт и врски, Марина Кавракова, ќе се надоврзе на претходното излагање со осврт на  прашањата кои се отворија при примената на законските решенија инкорпорирани во Законот за градење со посебен акцент на:

 • овластување и постапување на Државниот инспекторат за градежништво по службена должност;
 • постапување на Државниот инспекторат за градежништво по барање на странка или заинтересирано лице;
 • концепт на одговорност на инвеститорот во Законот за градење;
 • осврт на казнените одредби во Законот за градење.
Третиот дел е резервиран за претседателката на Државната комисија за одлучување на во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Ирена Брзанова, која подробно ќе ја објасни постапката по жалба во управните предмети поврзани со градење, градежно земјиште и урбанистичко планирање.

Вториот ден од практичната обука на АКАДЕМИК е посветен на теми од областа на управување со правни ризици поврзани со работните односи. Имено, на оваа тема со акцент на управување со документација, управување со постапки, односи со синдикат, управување со ризик во судски и инспекциски постапки ќе зборува Георги Димитров, управувачки партнер во „Георги Димитров адвокати“.

Темата „Одговорност на работодавецот по судски одлуки за поништување на решение за отказ“ ќе биде образложена од судијката Бојана Велкова, која во Основниот суд Скопје 2 постапува по предмети од областа на работните односи. Велкова во своето излагање посебно ќе се осврне на:

 • видови отказ;
 • основи за отказ-практични примери;
 • враќање на вработен на работно место;
 • одговорност за надомест на штета.

Вообичаено за практичните обуки на АКАДЕМИК, на крајот од обуката  е предвидено доволно време за прашања, дискусија и практични примери.

>> Деталите можете да ги проследите тука.

/ Прочитано:

0

Со АКАДЕМИК ПРАКТИЧНА ОБУКА до сознанија за најновите трендови од областа на градежното законодавство и правните ризици во работните односи

Петок, 8 ноември 2013 – Во организација на АКАДЕМИК на 28 и 29 ноември во деловниот центар „Зебра“ ќе се одржи дводневна практична обука на значајни теми од областа на Законот за градење и градежно земјиште, како и правните ризици поврзани со работните односи. 

Најновите измени на во Законот за градење и градежно земјиште на  28 ноември, првиот ден од обуката, ќе ги образложи Димитар Димовски, раководител на Секторот за домување и управување со градежно земјиште при Министерство за транспорт и врски.

Директорката на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам при Министерство за транспорт и врски, Марина Кавракова, ќе се надоврзе на претходното излагање со осврт на  прашањата кои се отворија при примената на законските решенија инкорпорирани во Законот за градење со посебен акцент на:

 • овластување и постапување на Државниот инспекторат за градежништво по службена должност;
 • постапување на Државниот инспекторат за градежништво по барање на странка или заинтересирано лице;
 • концепт на одговорност на инвеститорот во Законот за градење;
 • осврт на казнените одредби во Законот за градење.
Третиот дел е резервиран за претседателката на Државната комисија за одлучување на во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, Ирена Брзанова, која подробно ќе ја објасни постапката по жалба во управните предмети поврзани со градење, градежно земјиште и урбанистичко планирање.

Вториот ден од практичната обука на АКАДЕМИК е посветен на теми од областа на управување со правни ризици поврзани со работните односи. Имено, на оваа тема со акцент на управување со документација, управување со постапки, односи со синдикат, управување со ризик во судски и инспекциски постапки ќе зборува Георги Димитров, управувачки партнер во „Георги Димитров адвокати“.

Темата „Одговорност на работодавецот по судски одлуки за поништување на решение за отказ“ ќе биде образложена од судијката Бојана Велкова, која во Основниот суд Скопје 2 постапува по предмети од областа на работните односи. Велкова во своето излагање посебно ќе се осврне на:

 • видови отказ;
 • основи за отказ-практични примери;
 • враќање на вработен на работно место;
 • одговорност за надомест на штета.

Вообичаено за практичните обуки на АКАДЕМИК, на крајот од обуката  е предвидено доволно време за прашања, дискусија и практични примери.

>> Деталите можете да ги проследите тука.