/ Прочитано:

801

Сoветување на тeма: „Етика и eтичко однeсувањe на судските и јавнообвинителските службеници“

Среда, 9 октомври 2013 – Денеска во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители со почеток во 10.00 часот ќе се одржи сoветување на тeма: „Етика и eтичко однeсувањe на судските и јавнообвинителските службеници“.

Советувањето е наменето за судски и јавнообвинителски службеници од апелационите подрачја Скопје, Штип и Гостивар.

Излагачи на советувањето ќе бидат: Гордана Николовска – судски соработник во Основен суд Битола и Силвана Дејаноска – судски соработник во Основен суд Битола.