/ Прочитано:

1.091

Советување нa тема: „Прaктична примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“

Петок, 1 номври 2013 – Денеска во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители ќе се одржи советување на тема „Практична примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“.

Советувањето е наменето за службени лица од судовите и обвинителствата назначени за посредување со информациите од јавен карактер.

Целта на советувањето е запознавање на имателите на информации со  Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и обврските за имателите на  информации кои произлегуваат од него, како и начинот на остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.