/Прочитано:

426

Пресуда на Управниот суд во врска со случајот на поранешната претседателка на Судскиот совет Весна Дамева

Соопштение

Поради зголемениот интерес на јавноста во врска со предметот У-5.бр.618/23,  по поднесена тужба од страна на тужителот Весна Дамева од Скопје против Одлуката на Судскиот совет на Република Северна Македонија бр.02-934/1 од 04.05.2023 година, Ве известуваме дека Одлуката на Управниот суд  по наведениот предмет, У-5.бр.618/23 од 14.12.2023 година,  е објавена на веб страната на Судот, анонимизирана согласно член 9 од Законот за управување со движењето на предметите во судовите (Службен весник на РСМ бр.42/2020), и истата е во прилог на ова соопштение.

Пресуда  У-5.бр.618/23

Управен суд