/ Прочитано:

262

Во подготовка измени на Законот за безбедност на храна

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство подготвува измени на Законот за безбедност на храна. Целта на измените е намалување на судирот на интереси и концентрација на моќ. Со предлог законот се разграничуваат надлежностите помеѓу органите кои креираат политики , органите кои спроведуваат политики како и органи кои спроведуваат надзор врз спроведувањето на политиките како и на економските оператори кои вршат дејност од областа храна.

М.В