/ Прочитано:

770

Зголемен бројот на пријавени полнолетни сторители на кривични дела

Петок, 31 мај 2013 – Бројот на пријавените полнолетни лица – познати сторители во 2012 година, во споредба со 2011 година, е зголемен за 5.8%.

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на осудени полнолетни лица е намален за 7,8 проценти, а бројот на обвинети лица е намален за 7,4 проценти.

Бројот на пријавени малолетни лица сторители на кривични дела е намален за 13,9 проценти, а намалување од 23 проценти има и кај осудените лица.