/ Прочитано:

494

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во март 2024 година

Погледнете ја листата на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во март 2024 година, односно потсетете се кои одредби од Кривичниот законик, Законот за воздухопловство, Законот за концесии и јавно приватно партнерство стапуваат во примена или престануваат да важат, односно кои подзаконските акти почнуваат да се применуваат или престануваат да важат.

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец март 2024 година