/Прочитано:

86

Обука за јавните набавки

View Calendar

На 26. 11. 2019 Академик ќе одржи обука на тема „Специфики во примената на новиот Закон за јавните набавки и на подзаконските акти, со посебен осврт на донесувањето на годишните планови за јавни набавки“.  На обуката посебен акцент ќе биде ставен на обврските и одговорностите на учесниците во постапката; исклучоците од примена на Законот; критериумите за избор на најповолна понуда и 11-те нови подзаконски акти.

Спонзориран текст