/ Прочитано:

2.045

Коментари на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на РМ и Законот за Академијата за судии и јавни обвинители

Институтот за човекови права (ИЧП) и  Институтот за европска политика (ЕПИ) ги објавија Коментарите на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на РМ и Законот за Академијата за судии и јавни обвинители. Коментарите, велат од ИЧП и од ЕПИ, се доставени до Министерството за правда.

 Коментари на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на РМ и Законот за Академијата за судии и јавни обвинители 

М.В