/Прочитано:

1.827

Листа на лица што се лиценцирани медијатори во согласност со Законот за медијација

Министерството за правда објави листа на лица кои во согласност со членот 46, ставови 1 и 2 од Законот за медијација („Службен весник на РМ“, број 188/13, 148/15, 192/15, 55/16) го положиле испитот за медијатори, на кои им е издадена Лиценца за вршење на медијаторски работи и кои можат да вршат медијаторски работи во согласност со член 68а, став 1 од Законот за медијација („Службен весник на РМ“ број 188/13, 148/15, 192/15, 55/16).

Листата на лица што се лиценцирани медијатори во согласност со Законот за медијација