/ Прочитано:

2.338

По повод Денот на правосудството објавен новиот број на „Правен дијалог“

По повод Денот на правосудството, Институтот за човекови права објави нов број на стручното списание „Правен дијалог“, број 17 со 9 научни трудови. И во овој број на списанието се обработуваат најразлични теми кои пред сè ја засегаат заштитата на човековите права, а изготвени се од еминентни експерти за човекови права, професори, правници и сл.

Во 17 број на „Правен дијалог“, Вања Михајлова се осврнува на темата за трговијата со влијание како кривично дело кое тешко се открива, д-р Драгана Кипријановска за концептот на специјализирано судство, доц. д-р Марјан Габеров за независноста на судството како предуслов за заштита на човековите права, Елизабета Васкова за улогата на Судскиот совет во гарантирање и заштита на човековите права и владеење на правото, м-р Леонида Џумеркоска за односите на извршителите со јавноста и судската заштита на странките во постапката, м-р Ивана Џумковска за правосудниот систем на РМ во насока на подобрување на човековите права, м-р Иван Колевски за правните заклучоци на средбите на апелационите судови како средство за обезбедување на уедначена судска пракса, м-р Викторија Наумоска за заштитата на човековите права од судовите и м-р Нена Николовска за арбитражата и примената на членот 6 од Европската конвенција за заштита на човековите права.

Научните трудови може да се видат на следниот линк.