/ Прочитано:

1.004

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во јули 2023 година

Погледнете ја листата на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во јули 2023 година, односно потсетете се кои одредби од Законот за енергетика, Законот за платежни услуги и платни системи, Кривичниот законик, Одлуката за макропрудентните инструменти за квалитетот на кредитната побарувачка од физичките лица стапуваат на сила или престануваат да важат.

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец јули 2023 година