/ Прочитано:

1.030

Работен состанок во МИОА за проектот за поедноставување на административните процедури

Министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски, го отвори првиот состанок на проектот за модернизација на јавната администрација, финансиран преку првата компонента на ИПА-програмата (Транзициска помош и институционална надградба).

Како што истакна министерот Манчевски, Владата има цврста политичка волја за суштински реформи во оваа област, за што говори и воспоставувањето на Советот за реформа на јавната администрација.

„Една од стратешките цели на Владата е реформа на јавната администрација. Овој проект претставува важна алка во стратегијата преку чија имплементација ќе се направат значајни чекори кон воспоставување на професионална, ефикасна, ефективна и транспарентна администрација која целосно ќе се инкорпорира во ’Европскиот административен простор’. На овој начин ќе обезбедиме администрација што ќе одговара на потребите на граѓаните“, потенцираше Манчевски.

Проектот се однесува на поедноставување на административните процедури и подобрено спроведување на правната рамка за јавната администрација, а предвидува и активности за професионализација на вработените што се директно вклучени во испораката на јавни услуги преку воспоставување на рамка на компетенции.

Важна компонента од проектот е и развојот на софтверско решение кое ќе им овозможи на институциите да го подобрат планирањето на институционалните капацитети за подобра испорака на јавни услуги. Целта е да се овозможи проактивен пристап кон побарувачката на услуги, која може да варира во зависност од различни надворешни настани, законски измени и влијанија, но пред сè да го намали административниот трошок за испорака на услуги и да овозможи објективно оценување на работата на административните службеници.

М.В