/ Прочитано:

985

Работна средба на министерот за правда и претставници од Блупринт групата за реформи во правосудството

Министерот за правда, д-р Никола Тупанчески оствари работна средба со претставници од Блупринт групата за реформи во правосудството, со цел зајакнување на улогата на граѓанските организации во обезбедувањето на континуитет при спроведувањето на реформите во правосудниот сектор.

Со Блупринт групата која активно ја следи Стратегијата за реформи во правосудниот сектор, министерот Тупанчески разговараше на повеќе актуелни теми како подготовките за почетокот на новата Стратегија, како и очекувањето за реформите кои ќе бидат вградени во новиот стратешки документ да одговорат на новите предизвици. Соговорниците се согласија дека соработката е важна при заедничкото делување во градење на ефикасен правосуден систем и дека граѓанското општество ќе продолжи да биде вклучено во повеќе процеси во ресорот правда.