/ Прочитано:

1.391

АКРМ: Адвокатите да ја исполнат својата обрска за плаќање на членарината

Од Комората наведуваат дека обрската за плаќање на членарината претставува статутарна одредба (член 83 став 1 од Статутот) и се плаќа еднаш годишно, однапред, од 1 март до 31 март во тековната година.

???

Адвокатската комора на Република Македонија ги потсетува членовите да си ја исполнат обврската за плаќање на членарината за 2016 година.

Од Комората наведуваат дека обрската за плаќање на членарината претставува статутарна одредба (член 83 став 1 од Статутот) и се плаќа еднаш годишно, однапред, од 1 март до 31 март во тековната година.

Уплатата може да се изврши на следнава уплатница.