/ Прочитано:

2.273

Адвокати, нотари и извршители во 10-те топ рангирани на листата за највисок доход од самостојно вршење дејност

„И во 2020 година од самостојното вршење на дејност Скопјани доминираат на листата со доход по овој
основ, од кој највисокиот изнесува 73.575.500,00 денари. Во 10-те топ рангирани на листата се наоѓаат адвокати, нотари, извршители, угостители, електроинсталатори и производители на амбалажи од хартија.
Највисок доход од продажба на земјоделски производи во износ од 32.211.004,00 денари остварил жител на Ресен“, се посочува во анализата на УЈП.