/ Прочитано:

451

Донесена одлука за зајакнување на капацитетите на јавните обвинителства

„Владата донесе одлука за зајакнување на капацитетите на јавните обвинителства во државата. Министерството за правда во соработка со Јавното обвинителство ја достави анализата за потребната кадровска и техничка екипираност на обвинителствата“, посочуваат од Владата.