/ Прочитано:

2.131

Инспекцискиот совет ги објави термините за полагање на испит за инспектори

Право на учество на јавниот повик имаа кандидатите што по дипломирањето имале најмалку пет години работен стаж во соодветната област на инспекциската служба.

Инспекцискиот совет ги известува кандидатите кои се пријавиле на Јавниот повик за пријавување кандидати за полагање на испит за инспектор во првата испитна сесија за 2016 година, објавен на 16.02.2016 година, дека испитот за првите 180 кандидати  ќе се одржи во просториите на Испитниот центар ASSECO со седиште на улица „Христо Смирненски“ бр. 30, во Скопје, во следниве термини:

  • 17.03.2016 година  со почеток од 08.00 часот;
  • 18.03.2016 година со почеток од 08.00 часот и
  • 18.03.2016 година со почеток од 10.40 часот.

Деталната листа со имиња на сите кандидати можете да ја погледнете тука.

Јавен повик за пријавување на кандидати за полагање испит за инспектор