/ Прочитано:

871

Министерството за правда најавува Предлог- закон за бесплатна правна помош

Министерството за правда известува дека подготвува Предлог- закон за бесплатна правна помош. Целта на законските измени е проширување на опсегот на корисници на бесплатна правна помош; јакнење на капацитетите на подрачните одделенија на Министерството за правда; оптимизација на адвокатските трошоци за бесплатна правна помош; проширување на трошоците поврзани со бесплатна правна помош; надзор и увид врз квалитетот на работата на бесплатната правна помош.

М.В