/ Прочитано:

3.988

Пишување на титулите, функциите, професиите

Старата латинска вели REPETITIO MATER STUDIORUM EST или ПОВТОРУВАЊЕТО Е МАЈКА НА ЗНАЕЊЕТО, затоа Академик ќе ве потсетува на некои правила од Правописот на македонскиот јазик со цел да го повториме она што некогаш сме го учеле.

 

 • Научните степени и научните титули, како и функциите, професиите и специјалностите се пишуваат со мала буква ако не се на почетокот на реченицата: магистранд, магистер, докторанд, доктор, доцент, вонреден професор, редовен професор, академик, претседател, премиер, министер, државен секретар, градоначалник, советник, канцелар, народен правобранител, јавен обвинител, амбасадор.
 • Овие зборови се пишуваат со мала буква и кога стојат како определби пред личното име на коешто се однесуваат.

Примери:

 1. Општина Богданци, застапувана од градоначалникот, и Општина Дојран, застапувана од градоначалникот, склучија Договор за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Богданци и Општина Дојран.
 2. Тој беше именуван за државен секретар на Министерството за образование и наука.
 3. Општината Битола во корист и за сметка на Општина Новаци преку својот државен службеник советник за заштита на животната средина и природата ќе врши определени работи од надлежност на заштита на животната средина.
 4. Како дел од заложбите на Владата за поголема дигитална транспарентност, на оваа страница можете да ги проверите висините на платите на претседателот на Владата.
 5. Највисоката награда на градот Охрид „Свети Климент Охридски – Патрон на Охрид“ за животно дело му беше врачена на претседателот на МАНУ, академик Љупчо Коцарев.
 6. На средбата, амбасадорот Бомгартнер изрази задоволство од успешната соработка на Општина Велес со повеќе градови и организации во Република Франција.
 7. Новиот јавен обвинител на Република Северна Македонија одржа работна средба со јавните обвинители од Основното јавно обвинителство Скопје.
 8. Министерството за информатичко општество и администрација се согласува со насоките на народниот правобранител Иџет Мемети дека се потребни конкретни промени во јавната администрација.

 

 • Но, кога станува збор за институциите Претседател на Република Северна Македонија и Народен правобранител на Република Северна Македонија, зборовите „претседател“ и „народен“ се пишуваат со голема почетна буква.

Примери:

 1. До Народниот правобранител на Република Северна Македонија пристигнале вкупно 546 претставки, соопшти народниот правобранител Иџет Мемети.
 2. Македонските граѓани оценуваат дека институцијата Претседател на Република Северна Македонија е најчесна и ја рангираат како последна на скалата за корумпираност, покажува најновата анкета на ИРИ.