/ Прочитано:

825

Предлог-одлуки за членови на ДИК и за членови на Комисијата за заштита од дискриминација

Денес на дневен ред на Собранието се Предлог-одлуката за избор на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија и Предлог-одлуката за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

Државната изборна комисија е надлежна за подготовка, организација и за спроведување на изборите во државата. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е самостоен и независен орган кој работи во согласност со надлежностите утврдени со Законот за спречување и заштита од дискриминација.

Утврдување предлог-листа за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

М.В