/ Прочитано:

665

Пријавување на адвокати за обезбедување бесплатна правна помош во постапките за признавање право на азил

Министерството за правда објавува информација за пријавување на адвокати за обезбедување на бесплатна правна помош во постапките за признавање право на азил. Информацијата е достапна на следниот линк.