/ Прочитано:

362

Реакција на Судскиот совет на изјавата на министерот Лога за судијата Манев

Соопштение за јавност

Судскиот совет реагира на изјавата на министерот за правда Кренар Лога   во врска со кандидатката за претседател на Основниот суд во Куманово Снежана Манева дека „ судија што не положил  психолошки тест за личност и тест за интегритет, не може веднаш повторно да  полага“.

Советот ја информира јавноста дека  на 13.07.2023 година доби допис од  Институтот  за социолошки и политичко-правни истражувања, со кој се известува ова тело  дека споменатата кандидатка  на 04.07.2023  година  не била во  можност до крај самостојно  да го пополнува психолошкиот  тест на личност и тестот за интегритет. Од тие причини стручните лица од  Институтот  препорачуваат канидидатката „ повторно да го пополни  тестирањето  целосно самостојно  во времетраење  од два часа на 14.07 во 11 часот“.

Судскиот совет расправајќи по овој допис на работен состанок оцени  дека ова прашање е во надлежност на Институтот  и  „смета дека  до Советот  е потребно да доставите  известување за исходот  од целокупната  постапка по спроведениот психолошки тест на личност и  тест на интегритет“. За ваквиот став на  13.07 2023  година со допис е известен Институтот за  социолошки и политичко-правни  истражувања.

Оттаму,зачудува барањето на министерот Лога, “Советот да  постапи согласно  законските надлежности  во врска со мислењето на Институтот  за судијата Манев повторно да има право да полага“.

„Судскиот совет  ниту дал одобрение  да се спроведе повторен  тест, ниту пак, има официјална информација дали кандидатката  повторно полагала, бидејќи  тоа не е нејзина надлежност “.

Од Советот потенцираат дека  во оној момент, кога  ќе добијат известување од надлежната институција  што ги спроведува тестовите, ќе може да знае кој од  кандидатите ги исполнил сите  законски услови за избор на претседател  на суд  или судија.