/ Прочитано:

2.430

Државниот завод за статистика објави јавен конкурс за ангажирање попишувачи и инструктори

 

Државниот завод за статистика објави јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори.

Кандидатите кои ќе се пријават на овој конкурс треба да ги исполнуваат следните услови:

а) Општи услови

  • да се државјани на Република Северна Македонија,
  • да се полнолетни,
  • да имаат завршено најмалку средно образование и
  • да немаат засновано работен однос.

б) Дополнителни услови

  • познавање на работа со персонален компјутер и
  • познавање на соодветниот јазик на заедницата според табеларниот преглед од точка II.

Конкурсот во целост може да се преземе на следниот линк.