/ Прочитано:

820

Иницијатива за ратификација на Конвенцијата за спречување насилство и вознемирување при работа

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ја поддржува иницијативата за ратификација на Конвенцијата за спречување насилство и вознемирување при работа. Комисијата објави видео за промоција на иницијативата за ратификацијата на Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот за спречување насилство и вознемирување во светот на работата ( бр.190).

„За работни места без насилство и вознемирување“, нагласуваат од Комисијата.

М.В