/ Прочитано:

2.034

ДВЕ ОБУКИ НА ТЕМА: ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО (МОБИНГ)

На 30.08.2022 година (вторник) и на 31.08.2022 година (среда), од 10:00 до 14:00 часот, Академик ќе одржи обуки со физичко присуство на тема „Вознемирување на работното место (мобинг)“.

Вознемирувањето на работното место, односно мобингот е тема која не ја губи актуелноста во современиот свет. Градењето и обезбедувањето на здрава работна средина секогаш треба да е во фокусот и на работодавачите и на работниците како предуслов за успешност во работењето на компаниите.

Целта на овие обуки е подетално, преку практични примери, да се разработат различните аспекти на вознемирувањето на работното место како појава, почнувајќи од дефинирањето на поимот вознемирување на работното место, правење дистинкција меѓу дискриминација и вознемирување, па сè до правната заштита, односно поведување вонсудска и судска постапка за заштита од вознемирување на работното место.

Обуката  „ДАЛИ РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗНААТ ДА ГО ПРЕПОЗНААТ МОБИНГОТ И КАКО ДА СЕ СПРАВАТ СО НЕГО?“, која ќе се одржи на 30.08.2022 година, е наменета за работодавачи, односно сопственици на правни лица, управители, раководители, други овластени лица на раководни позиции кои се одговорни за заштита од вознемирување на работното место и за преземање активности за заштита.

Обуката „ДАЛИ РАБОТНИЦИТЕ ЗНААТ ДА ГО ПРЕПОЗНААТ МОБИНГОТ И КАКО ДА СЕ БОРАТ ПРОТИВ НЕГО?“, која ќе се одржи на 31.08.2022 година, е наменета за сите вработени кои се заинтересирани да се запознаат со концептот на заштита од вознемирување на работното место, како и со постапките кои им се на располагање при заштитата на нивните права како вработени.

Предавач

Маја Ристова, адвокат, специјализирана во предмети од областа на работните односи и мобингот, со долгогодишно теоретско и практично искуство во полето на заштита од вознемирување на работното место (како експерт вклучена во изработка на Законот за заштита од вознемирување на работното место, како обучувач на разни обуки од оваа област, како адвокат во застапување пред судовите во предмети поврзани со мобингот).

Напомена: обуките ќе се одржат со физичко присуство на учесниците, во просториите на АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје, на ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 50, Скопје, а бројот на учесници е ограничен.

Агенда за 30.08.2022 година: „ДАЛИ РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗНААТ ДА ГО ПРЕПОЗНААТ МОБИНГОТ И КАКО ДА СЕ СПРАВАТ СО НЕГО?“

 • Поим, дефиниција и видови мобинг
 • Како да се препознае мобингот
 • Како да се разликува мобинг од дискриминација и класична повреда на ЗРО
 • Законска рамка
 • Кафе-пауза
 • Правна заштита од мобинг: вонсудска и судска постапка
 • Вонсудска постапка од аспект на работодавач; законски обврски на работодавачот во делот на вонсудската постапка
 • Докази за мобинг и примери од судската практика
 • Надлежност на Државниот инспекторат за труд во делот на мобингот и предвидени прекршочни глоби
 • Прашања и дискусија

Агенда за 31.08.2022 година: „ДАЛИ РАБОТНИЦИТЕ ЗНААТ ДА ГО ПРЕПОЗНААТ МОБИНГОТ И КАКО ДА СЕ БОРАТ ПРОТИВ НЕГО?“

 • Поим, дефиниција и видови мобинг
 • Како да се препознае мобинг
 • Како да се разликува мобинг од дискриминација и класична повреда на ЗРО
 • Законска рамка
 • Кафе-пауза
 • Правна заштита од мобинг: вонсудска и судска постапка
 • Докази за мобинг и примери од судската практика
 • Прашања и дискусија

Напомена: можни се измени во агендите на обуките, во согласност со потребите на учесниците и во зависност од дискусиите што ќе се развијат во текот на обуката.

 

Цената за учество за едно лице за една обука е 5.800 денари со вклучен ДДВ.

Плаќањето се врши врз основа на профактура, задолжително пред почетокот на обуката.

Сите заинтересирани можат да се пријават за обуката „Дали работодавачите знаат да го препознаат мобингот и како да се справат со него?“ најдоцна до 29.08.2022 година (понеделник), а за обуката „Дали работниците знаат да го препознаат мобингот и како да се борат против него?“ најдоцна до 30.08.2022 година (вторник), преку е-пошта на practicum@akademik.com.mk, а сите дополнителни информации за обуките може да се добијат на телефоните:

+389 02 3221 091 и

+389 02 3122 308.

Во пријавата за учество на обуката треба да ги наведете името и презимето, информациите за субјектот кој ќе го врши плаќањето, адресата за е-пошта и телефонскиот број на учесникот за контакт.

Учесниците добиваат електронски материјали од обуката и е-сертификат за учество.