/Прочитано:

186

Измени на повеќе закони пред Комисијата за финансирање и буџет

Пред собраниската Комисија за финансирање и буџет на дневен ред се измени на повеќе закони. Во фаза на второ читање пред Комисијата се измените на Законот за данокот на добивка, Законот за комуналните такси, Законот за административните такси, Законот за буџетите, Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, Законот за јавен долг, Законот за стоковните резерви  и Законот за даноците на имот.