/ Прочитано:

6.562

Министерството за правда објави Именик на нотари за 2017 година

Во табеларниот приказ во Именикот на нотари, за градот Скопје е наведена бројката од 66 нотари, за Битола 12 нотари, за Велес 7 нотари, за Берово 3 нотари, за Гевгелија 6 нотари, за Гостивар 10 нотари, за Кавадарци 4 нотари, за Кичево 5 нотари, за Кочани 4 нотари, за Кратово 1 нотар,  за Крива Паланка 2 нотари, за Крушево 1 нотар, за Куманово 12 нотари, за Неготино 2 нотари, за Охрид 8 нотари, за Прилеп 7 нотари, за Радовиш 1 нотар, за Ресен 2 нотари, за Свети Николе 2 нотари, за Струга 7 нотари, за Струмица 9 нотари, за Тетово 14 нотари и за Штип 9 нотари.

Именик на нотари 2017