/ Прочитано:

1.449

Огромни разлики во цените по кои се купувани исти производи и услуги

Центарот за граѓански комуникации денеска го објави Индексот на рационалност бр. 17, во кој се споредени цените по кои се купувани зимски и летни работни униформи, кои се дел од личната заштитна опрема (ХТЗ-опрема) кај комуналните претпријатија, потоа цените за набавка на кломпи, кои како работни обувки најчесто ги купуваат детските градинки, па следува одржувањето хигиена во внатрешни работни простории во различни државни институции и системи за инфузија кои ги купуваат здравствените установи. Најголемата разлика во цената е евидентирана во набавката на летните работни униформи, а најмала во набавката на системите за инфузија.

Сумарно, индексот на рационалност ги даде следните сознанија:

  • летните работни униформи комуналните претпријатија ги купувале по цени од 424 до 2.773 денари, со што највисоката цена е за 554 % повисока од најниската;
  • зимските работни униформи од страна на комуналните претпријатија се купувани по цени од 1.124 до 4.602 денари, со што највисоката цена е за дури 309 % повисока од најниската;
  • работните обувки – кломпи се купувани по цени од 718 до 2.183 денари, со што највисоката цена е за 204 % повисока од најниската;
  • одржувањето на хигиената во внатрешните работни површиниги чинела државните институции од 30 до 103 денари за еден метар квадратен месечно, со што највисоката цена е за 243 % повисока од најниската цена и
  • системите за инфузија се купувани од страна на здравствените институции по цени од 5,78 до 9,98 денари за еден систем, со што највисоката цена е за 73 % повисока од најниската.

Во изработката на индексот на рационалност беа вклучени 48 институции на национално и на локално ниво, коишто за овие набавки спровеле 53 тендери во текот на 2016 и во 2017 година. Извештајот од Индексот на рационалноста е достапен овде. Индексот на рационалност е изработен во рамките на Програмата за поддршка на граѓанското општество – Цивика мобилитас.

М.В