/ Прочитано:

658

Предложени измени на Законот за сигурност во железничкиот систем по скратена постапка

Во собраниска процедура се измените на Законот за сигурност во железничкиот систем, по скратена постапка.

„Целта на Предлог-законот за изменување на Законот за сигурност во железничкиот систем по скратена постапка е потребaта од дефинирање нов рок со кој се дефинира дека работите на одржување за средни и големи поправки на влечени железнички возила (патнички и товарни вагони) кои се однесуваат на субјектот задолжен за одржување на железничките возила – превозник нема да се применуваат 12 месеци од денот на влегување во сила на овој закон, а дотогаш работите на одржување за средни и големи поправки на влечени железнички возила (патнички и товарни) кои се однесуваат на субјектот задолжен за одржување на железнички возила – превозник ќе ги врши правното лице основано од Владата на Република Северна Македонија кое е регистрирано за вршење на дејноста одржување на железнички возила и ги исполнува условите согласно Законот за сигурност во железничкиот систем“, се вели во законското образложение.

М.В.