/Прочитано:

943

Рекорден број изданија на „Службен весник“ во 2019 година од осамостојувањето на државата

Минатата 2019 година бележи 280 изданија на „Службен весник“, што е рекорден број во историјата на РМ/РСМ. Ова се податоците за бројот на изданија од осамостојувањето на државата, па заклучно со 2019 година:

2019 – 280 изданија

2018 – 248 изданија

2017 – 198 изданија

2016 – 226 изданија

2015 – 231 изданија

2014 – 202 изданија

2013 – 189 изданија

2012 – 173 изданија

2011 – 185 изданија

2010 – 172 изданија

2009 – 163 изданија

2008 – 168 изданија

2007 – 161 изданија

2006 – 139 изданија

2005 – 120 изданија

2004 – 96 изданија

2003 – 85 изданија

2002 – 99 изданија

2001 – 106 изданија

2000 – 112 изданија

1999 – 86 изданија

1998 – 64 изданија

1997 – 69 изданија

1996 – 72 изданија

1995 – 65 изданија

1994 – 70 изданија

1993 – 81 изданија

1992 – 84 изданија

1991 – 59 изданија на РМ (без СФРЈ).

Од 365 дена во годината, само во 85 дена не било објавено издание на „Службен весник“. Бројот на објавени акти  изнесува 4.538, од кои 195 се закони, а од нив:

– 45  се нови закони,

122 се измени и дополнувања,

– 26 се закони за ратификација на меѓународни договори,

– 1 закон за престанок на закон и

– 1 исправка на закон.

Исто така, според податоците, во 2019 година има: еден нов Буџет, еден ребаланс на Буџетот и една завршна сметка на Буџетот, амандмани на Уставот, од број 33 до број 36 и 4.339 подзаконски акти, поединечни акти и друг вид акти. Бројот на страници е голем и е во процес на пребројување.