/ Прочитано:

804

Судската пракса на Европскиот суд за човекови права во делот на слободата на изразување

Судската пракса на Европскиот суд за човекови права во делот на слобода на изразување, слобода на медиумите и новинар(к)ите.

Преземете го  петтото, ажурирано издание на судската пракса на Европскиот суд за човекови права во делот на слобода на изразување, слобода на медиумите и новинар(к)ите.

„Ова ревидирано издание содржи повеќе од 315 пресуди или одлуки на Судот, како и линкови до целосните текстови на секоја од кратко прикажаните пресуди или одлуки (преку HUDOC, онлајн базата на податоци со судската пракса на Судот)“, поојаснуваат од Адвокатската комора.

Изданието може да се преземе на следниот  линк.