/ Прочитано:

1.239

Адвокат Емил Мифтари објавува оглас за ангажирање адвокатски приправници

Адвокат Емил Мифтари, од Скопје, објавува оглас за ангажирање адвокатски приправници.

Потребни квалификации:

– Завршен минимум прв циклус на правни студии,

– Солидно познавање на работа со компјутер – MS Office и

– Солидно познавање на англиски јазик.

Профил и способности:

– Вербални комуникациски способности,

– Организираност и одговорност кон доверените работни задачи,

– Способност за работа под притисок,

– Доверливост, лојалност и професионалност и флексибилност,

– Способност за индивидуална и тимска работа.

Придобивки за избранитекандидати:

– Работа со професионален и искусен тим,
– Професионална надградба и усовршување,
– Можност за напредување во кариерата.

Потребнидокументи за апликација:
– Кратка биографија (CV).

Достава на документите за апликација:
– Кратката биографија да се достави на e-mail: office@miftarilaw.com.mk

Напомена:

– Само кандидатите кои ги исполнуваат условите наведени во огласот, може да бидат повикани на иницијален разговор во процесот на селекција.

Податоците за кандидатите се чуват во базата на кандидати до завршување на процесот на селекција, со целосно почитување на одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

На избраниот кандидат за приправник ќе му биде исплаќан месечен надомест.