/ Прочитано:

2.034

Адвокатската комора достави предлози и забелешки на Предлог-законот за парнична постапка

„Адвокатската комора на РСМ (АКРСМ) на 14.10.2020 година достави предлози и забелешки на Предлог-законот за парнична постапка објавен на ener.gov.mk. Предлозите се доставени до Владата на РСМ, Министерството за правда и Собранието на РСМ.

Кон предлозите во прилог се доставени и Уредба на ЕУ бр. 805/2004 за европски платен налог, како и судска пракса на Република Хрватска по однос на ова прашање“, информираат од Комората.

Адвокатите да достават коментари на Предлог-законот за парничната постапка

Во подготовка нов Закон за парничната постапка – објавен текстот на Нацрт-законот

М.В