/ Прочитано:

1.080

До 20 пати поголеми казни за загадување на животната средина

На предлог на Министерството за правда, Владата го усвои Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за прекршоците.

„Со предлог-законското решение за измените во Законот за прекршоци се регулира зголемување на глобите (до 20 пати поголема од сега регулираната казна), од областа на животната средина соодветно на причинетата штета предвидени со материјалните закони.  Измените ги регулираат прекршоците кои се однесуваат на непочитување на пропишаните стандарди од областа на животната средина, а кои се однесуваат на загадувањето на човечката средина предизвикана од човечките активности. Усогласувањето на прописите од областа на животната средина со постојниот Закон за прекршоци ќе доведе до намалување на постојните прекршочни санкции, а поради потребата од регулирање на потребни стандарди со прописите од областа на животната средина, се избегнува намалувањето на висината на прекршоците од причини што е потребно заострување на казнената политика во областа на животната средина“, образложуваат од Владата.

Минатиот месец од Министерството за правда најавија измени на Законот за прекршоците за заострување на казните од областа на животната средина. Целта на законските измени, посочија од Министерството, е зголемување на казните од областа на животната средина.

Законски измени за намалување на глобите во Законот за јавна чистота

Измени на Законот за прекршоците за заострување на казните од областа на животната средина

М.В