/ Прочитано:

3.409

Двајца нотари добија решенија за работа

Нотарите ќе работат на подрачјето на основните судови во Скопје и во Гостивар.

Илустрација, адвокат

Со решение на Нотарската комора на Република Македонија, од 9 септември со работа ќе започнат двајца нотари.

Новоименуваните нотари се:

– Иљхам Исмани, нотар за подрачјето на основните судови во Скопје,

– Вјолца Мехмеди, нотар за подрачјето на Основниот суд во Гостивар.

Решението за нивно именување стапува во сила веднаш по неговото донесување.