/ Прочитано:

1.181

Информатор за дискриминацијата врз жените и статистика за родово базирано насилство

Како дел од проектот „Генерално мониторирање на заштитата на правата на жените“, финансиран од Фондацијата „Квина тил квина“, Хелсиншкиот комитет за човекови права преку инфографици прикажува дел од состојбите забележани во однос на прекршувањето на правата на жените, а посебно на жртвите на родово базирано насилство. Прикажаното го опфаќа периодот од мај до декември 2018 година.  Информаторот може да се преземе на следниот линк.