/ Прочитано:

576

Измени на Законот за внатрешната пловидба

Измени на Законот за внатрешната пловидба се во собраниска процедура. Целта на новиот Предлог – закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба, се вели во законското образложение, е да се изврши усогласување со Законот за инспекциски надзор и Законот за прекршоците.  Во таа насока, измените се однесуваат на намулавањето на глобите за физичките и правните лица.