/ Прочитано:

1.375

Министерството за правда со појаснување во врска со полагањето на правосудниот испит

Министерството за правда објави појаснување во врска со полагањето на правосудниот испит. Појаснувањето се однесува за полагањето на предметите Кривично право и Граѓанско право. Известувањето може да се преземе на следниот линк.