/Прочитано:

329

Предложени измени на Законот за поштенските услуги по скратена постапка

Група пратеници поднесоа предлог-измени на Законот за поштенските услуги по скратена постапка.

„Со Предлог-законот за изменување на Законот на поштенските услуги, ќе се овозможи продолжување на ексклузивното право на АД Македонска пошта Скопје за обезбедување на резервирани поштенски услуги заради непречено и континуирано користење на законски предвидените и загарантирани права на корисниците на поштенските услуги под еднакви услови“, се вели во законското образложение.

М.В