/ Прочитано:

806

Сите платформи во општеството треба да се креираат со квалитет и со компетентност

Истакнати личности во земјава, носители на раководни функции, од деловниот свет и од политиката, на тркалезната маса посветена на Платформата на жени на раководни позиции дискутираа за застапеноста на жените во управувачките и менаџерските структури, како и за првата база на податоци за жените на раководни позиции во компаниите.

На тркалезната маса како говорнички  учествуваа Ѓулумсер Касапи, претседателка на Клубот на пратенички при Собранието, Данела Арсовска, претседателка на Сојузот на стопанските комори на Македонија, и Анета Пешева, претседателка на МАСИТ и директорка на УНЕТ, а настанот го отвори Ленка Угриновска од „Елит“.

„Целта ни беше да се креира алатка за вмрежување на жените на управувачки структури во претпријатијата и на жените претприемачи, како и да се развие модел со препораки за вклучување на жените во процесот на донесување одлуки, нивна застапеност во управувачките и менаџерските структури на претпријатијата, како и поттикнување на женското претприемаштво“, истакна Угриновска.

Данела Арсовска, претседателка на Сојузот на стопански комори на Македонија и членка на  Глобалниот комитет на жени лидери, истакна дека се соочуваме со бројни предизвици на национално ниво.

„Процентот на жени на високи позиции во Македонија е далеку од европскиот просек. Иако имаме добри примери од поединечни индустрии, сепак, останува фактот дека од 2 до 5 проценти жени на високи раководни функции е незамисливо за која било развиена демократска земја. Се залагаме квалитетот да биде првиот критериум за секоја позиција во општеството, но бидејќи тоа често не е случај потребни се гаранции дека жената ќе ја добие заслужената позиција“, изјави Арсовска и додаде дека во Македонија е сѐ уште мала поддршката на институциите за женското претприемништво, а добар пример е Бахреин, која иако мала земја, одвојува милионски суми за женското претприемништво и развој.

Пешева истакна дека процентуално нашата земја е на напредно  ниво во однос на Европа, кога станува збор за жени во ИТ-индустрија. Кај нас застапеноста е 36 проценти, а во Белгија и Холандија – 5 до 6 проценти.

Ѓулумсер Касапи, пратеничка и претседателка на Клубот на пратенички, истакна дека сите жени, без разлика на која партија ѝ припаѓаат, во Клубот на пратенички се водат од заедничка цел, а тоа е подобрување и зголемување на процентот на жените во политиката.

На тркалезната маса беше заклучено дека зголемувањето на бројот на жените на раководни позиции во компаниите е  важен фактор за побрз економски развој во земјата.

M.В