/ Прочитано:

827

ССК: Мерки за институционално справување со загадувањето и со климатските промени

Сојузот на стопански комори на Македонија со Иницијативата на жени во климатска акција отпочна со кампања посветена на подигнување на свеста и преземање мерки со кои се мотивираат и се ангажираат институциите и компаниите да се борат со загадувањето и со климатските промени. На алармантно ниво е загадувањето не само на воздухот туку и на животната средина воопшто, што се одразува негативно и со долгорочни последици за сите што живеат и работат во Македонија.

„Членовите на Сојузот директно придонесуваат за справување со загадувањето и со климатските промени, но потребно е акцијата да биде масовна. Затоа ги повикуваме сите да се придружат во акцијата која е едноставна, но ефективна. Секој треба да оцени колку од овие активности ги спроведува во својата институција или компанија, помагајќи да стане поодржлива, а во исто време ѝ помагате на државата и светот во акцијата против климатските промени”, изјави Арсовска.

Компаниите членови на  Сојузот активно ги преземаат следните 10 чекори кои се повик за дејствување на сите институции, организации и компании.

  • Застапување на барања за акција за справување со загадувањето и со климатските промени пред институциите на локално и национално ниво;
  • Подигнување на свеста кај своите вработени, партнери, добавувачи, потрошувачи, медиумите и други засегнати страни;
  • Избираат добавувачи кои применуваат добри практики за заштита на животната средина;
  • Промовирање на еколошки начин на работа, без употреба на хартија, преку користење на дигитални алатки, со што се намалуваат трошоците и употребата на вишок материјали
  • Преземаат мерки за намалување на емисиите на стакленички гасови;
  • Дејствуваат кон намалување на потрошувачката на енергија на работното место;
  • Одбираат обновливи извори на енергија за своите потреби и проекти;
  • Дејствуваат кон намалување на производството на отпад, рециклираат, вршат поправка наместо замена за нови предмети на работното место;
  • Поттикнуваат користење јавен и алтернативен транспорт;
  • Одбираат зелена инфраструктура и опрема според најновите еколошки стандарди, опрема која е ефикасна енергетски и одржлива.

Македонија веќе со денови не се спушта од листата на  држави кои се најзагадени  во светот. Деновиве е меѓу првите 10 земји според светската страница за мерење на  квалитетот на воздухот „АирВизуал“.

М.В