/ Прочитано:

664

Владата: Прифатени се барањата на организаторите на „Марш за чист воздух“ како услов за одржување средба

Владата ги прифати и ги разгледа барањата што ги поставија организаторите на „Марш за чист воздух“ како услов за одржување на средба.

Владата ја подготви оваа информација, која ги опфаќа сите наведени точки.

Соопштението на Владата во целост:

  • Указ за итно носење на ДУП СИ 09 Гази Баба за Вардариште

За Владата на Република Северна Македонија ова барање е прифатливо.

Истовремено, информираме дека ДУП СИ 09 Гази Баба за Вардариште моментално е на усогласување во Градот Скопје, и се очекува да биде усвоен на наредната седница на Советот на Градот. Потоа Министерството за транспорт и врски и Општина Гази Баба во најкраток можен рок ќе го разгледаат усогласениот ДУП, по што Планот ќе биде усвоен најдоцна до крајот на 2019 година.

  • ЈО да отвори истрага за „ОХИС“ и за палењето кабли во Скопје

Владата го прифаќа вашето барање и ги става на располагање сите доказни материјали кои се прибрани од институциите со кои раководи, како што се Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и Државниот инспекторат за животна средина (ДИЖС), и го повикува ЈО да го слушне гласот на граѓаните и да отвори постапка за „ОХИС“ и за палењето кабли во Скопје.

Со ова само сакаме да потенцираме дека МЖСПП и ДИЖС секогаш и без исклучок соработуваат и ќе соработуваат со истражните постапки на Републичкото ЈО или на ЈО Скопје, како и со сите останати основни јавни обвинителства.

  • Да се усвојат од Владата измените и дополнувањата на Законот за животна средина со кои се идентификуваат контаминирани подрачја и се уредува постапувањето со нив.

Владата го прифаќа барањето.

Во новите предлог-измени на Законот за животна средина предвидени се два нови члена (член 28-а и 28-б), кои директно се однесуваат на управувањето со контаминираните подрачја, а се поврзани со барањето на „Марш за чист воздух“. Предлог-измените го покриваат начинот и методологијата за идентификација на контаминираните подрачја, видот и нивоата на опасни супстанции во медиумите на животната средина како показател за контаминацијата на одредено идентификувано подрачје, и даваат насоки за дефинирање на планови за управување со контаминирано подрачје.

Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за животна средина е ставен како точка на дневен ред на 130. седница на Генералниот колегиум на Владата, закажана за 4 декември 2019 (среда), по што ќе оди на разгледување и утврдување на седница на Владата на 10 декември 2019 (вторник), а потоа и на усвојување во Собранието на Северна Македонија.

  • Стопирање на процедурата на усогласување на законите од областа на заштита на здравјето на луѓето, заштита на природни богатства, животна средина, заштита на културно наследство, заштита од природни и други непогоди, комунална хигиена со Законот за прекршоци.

Владата го прифаќа вашето барање и ги стопира усогласувањата.

  • Поднесување на веќе изготвената апликација за прогласување на Охридско Езеро и Студенчишко Блато како водно живеалиште од меѓународно значење до Рамсарскиот секретаријат.

Владата го прифаќа вашето барање.

Апликацијата ќе биде поднесена откако ќе биде потпишан Анексот на Студијата за валоризација за Студенчишко Блато, како и Договорот за Студија за ревалоризација на Охридското Езеро помеѓу ГЕФ, МЖСПП и УНЕП до крајот на 2019 година.

  • Одземање на концесијата на „Еуромакс“ за рудникот „Иловица-Штука“.

Во оваа пригода Владата потсетува дека одлуката за одземање на концесијата на „Еуромакс“ за рудникот „Иловица-Штука“, како еден од условите на организаторите на „Марш за чист воздух“ за средба во Владата, е веќе донесена и по завршувањето на жалбената постапка, која е во тек во Управниот суд, таа ќе стапи во сила.

  • Одземање на истечената концесија за експлоатација за рудникот „Плавица“.

Предлогот се прифаќа и Владата се обврзува да ја донесе оваа одлука најдоцна до 17.12.2019.

Владата на Република Северна Македонија изразува надеж дека аргументите и информациите во ова соопштение во однос на условите на „Марш за чист воздух“ ќе доведат до средба на која заеднички ќе се обединат напорите на институциите и граѓанскиот сектор во однос на грижата за здравјето на граѓаните и животната средина.

Ова треба да биде само прв заеднички чекор. Владата смета дека со заеднички напори, треба да се работи и понатаму во исполнување и на останатите барања на граѓаните, како и исполнување на Планот за чист воздух.

Граѓанските организации во пресрет на Маршот за чист воздух: Премината е секоја граница на толеранција

Младите правници поднесоа тужба пред Граѓанскиот суд за аерозагадувањето

Граѓаните немаат ефективен пристап до правдата кога здравјето им е загрозено од загадувањето

Загадувањето на животната средина и природата како кривично дело

Заклучоци и предложени решенија за загадувањето на воздухот од научното истражување и експертскиот форум

Нарушено здравје предизвикано од загадена животна средина може да се докаже во судска постапка

„Стружани може да тужат за труењето предизвикано од дивата струшка депонија“ – Глигорие Ќатоски, адвокат и граѓански активист

Правото на чиста и здрава животна средина е фундаментално граѓанско право

По одлуката на Врховниот суд, велешани ќе бараат еколошка правда во Стразбур

Животна средина заштитена во Уставот – бели дробови незаштитени во реалноста: Зaгадениот воздух ги убива македонските граѓани!

М.В