/Прочитано:

339

Текстот на предложените измени на Законот за спречување на корупцијата објавен од Министерството за правда


Министерството за правда го објави Законот за измена и дополнување на Законот за спречување на корупцијата. Основната цел на овие измени на Законот е зајакнување на ефикасноста и независноста на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) и постигнување на поефикасна превенција и борба против корупцијата. Текстот на новите законски решенија може да се погледне на следниот  линк.

Клучните новини во предложените измени на Законот за спречување на корупцијата

Министерката за правда ги образложи измените на Законот за спречување на корупцијата за кои ќе има јавна дебата

M.В